Phụ kiện tưới 16mm

Mô hình tưới dùng ống pe 16mm Florain