Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA
Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA
Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA
Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA

Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA (Có tích hợp hẹn giờ, tắt mở bằng tay)(S/P chính hãng BH 12T Ổn định, bền bỉ)(Phần mềm tiếng việt)

SKU: Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review
in stock
SKU: Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G smartphone thông minh ATA

300.000