Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale!
Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale!
Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale!
Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale!
Sale! Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Sale!
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain
Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp 2, 4, 8 lít giờ Florain

Bộ 4 que tưới nhỏ giọt cắm gốc bù áp Florain (Gắn ống 6ly hoặc thành ống pe 16, 20mm)(bù áp ổn định dòng chảy)

SKU: Bộ 4 que tưới nhỏ giọt Florain
5.00 out of 5 based on 1 customer rating
1 Review
in stock
SKU: Bộ 4 que tưới nhỏ giọt Florain

QUICK OVERVIEW

Bộ que đầu tưới cắm gốc chuyên tưới nhỏ giọt thẩm thấu vào gốc để tưới dưa lưới, cúc tầng, cây ăn trái, dâu tây sử dụng hệ thống ống dẫn 16mm, 20mm

20.000  15.000