điều khiển tưới bằng điện thoại

Xem giỏ hàng “Ổ cắm điều khiển tưới từ xa bằng điện thoại wifi, 3G,4G ATA” đã được thêm vào giỏ hàng.