Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h (nhựa cao cấp thái lan)
Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h
Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h (nhựa cao cấp thái lan)
Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h

Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h (nhựa tốt thái lan)

SKU: Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h (nhựa cao cấp thái lan)
0 Review(s)
in stock
SKU: Béc tưới nhỏ giọt bù áp 2 lít/h (nhựa cao cấp thái lan)

3.000 VND