Đầu tưới thả gốc phun nước tròn 360 độ

Đầu tưới thả gốc phun nước tròn 360 độ (điều chỉnh được, nhựa tốt thái lan, đầu tưới thả nhỏ giọt hoặc phun nước 360 độ)

SKU: Đầu tưới thả gốc phun nước tròn 360 độ (điều chỉnh được, nhựa cao cấp)
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu tưới thả gốc phun nước tròn 360 độ (điều chỉnh được, nhựa cao cấp)

4.000 VND