Sale! Đầu tưới cắm gốc phun mưa 360 độ Florain

Đầu tưới cắm gốc phun mưa 360 độ Florain(điều chỉnh được được bán kính phun từ 0-1m, có UV chống ăn mòn)

SKU: Đầu tưới cắm gốc phun mưa 360 độ Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu tưới cắm gốc phun mưa 360 độ Florain

8.000 VND 5.000 VND