Sale! Bộ tưới cây 20 đầu phun nước 8 tia tưới gốc Florain

Bộ tưới cây 20 đầu phun nước 8 tia tưới gốc Florain (Đầu tưới điều chỉnh được)(Ống dẫn chính 6ly)

SKU: Bộ tưới cây 20 đầu phun nước 8 tia tưới gốc Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Bộ tưới cây 20 đầu phun nước 8 tia tưới gốc Florain

280.000 VND 199.000 VND