Sale! Bộ kit tưới cây nhỏ giọt nhà phố 20 đầu tưới cắm gốc điều chỉnh Florain

Bộ kit tưới cây nhỏ giọt nhà phố 20 đầu tưới cắm gốc điều chỉnh Florain (Đầu tưới điều chỉnh được)(Ống dẫn chính 6ly)

SKU: Bộ kit tưới cây nhỏ giọt nhà phố 20 đầu tưới cắm gốc điều chỉnh Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Bộ kit tưới cây nhỏ giọt nhà phố 20 đầu tưới cắm gốc điều chỉnh Florain

270.000 VND 199.000 VND