Sale! Thiết bị tưới cây tự động 20 đầu tưới gốc 8 tia phun nước Florain

Thiết bị tưới cây tự động 20 đầu tưới gốc 8 tia phun nước Florain (Đầu tưới chỉnh được)(B/H 12T 1 đổi 1)(Phụ kiện tưới thái lan khóa chống bung)(Ống chính 12ly, nhánh 6ly)

SKU: Thiết bị tưới cây tự động 20 đầu tưới gốc 8 tia phun nước Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Thiết bị tưới cây tự động 20 đầu tưới gốc 8 tia phun nước Florain

920.000 VND 809.000 VND