Tê nối giảm 21 xuống ống 6ly Florain

Tê nối giảm 21 xuống ống 6ly Florain (chụp thẳng vào ống cứng pvc phi 21mm giảm ống 6mm gắn đầu tưới)

SKU: Tê nối giảm 21 xuống ống 6ly Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Tê nối giảm 21 xuống ống 6ly Florain

8.000 VND