Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee Malee SR-360 Thái lan
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee Malee SR-360 Thái lan
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee
Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee

Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee Malee SR-360 Thái lan (Tưới ướt đều từ trong ra ngoài từ 0-6m)(có van điều chỉnh bán kính phun) (Cây cắm 25cm và 50cm)

SKU: Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu béc tưới phun mưa xoay 360 độ cây cắm gốc Malee

30.000 VND35.000 VND

Xóa