Đầu tưới cắm gốc phun mưa 360 độ Florain
Béc tưới nhỏ giọt cắm tưới gốc Florain
Đầu tưới cắm gốc phun mưa 360 độ Florain
Béc tưới nhỏ giọt cắm tưới gốc Florain

Béc tưới nhỏ giọt cắm gốc Florain (Điều chỉnh được, siết khóa, chỉnh nhỏ giọt nhanh chậm, nhiễu nước, chảy nước)

SKU: Béc tưới nhỏ giọt cắm gốc Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Béc tưới nhỏ giọt cắm gốc Florain

3.000 VND