Béc tưới nhỏ giọt 1 tia điều chỉnh được Florain

Béc tưới nhỏ giọt 1 tia điều chỉnh được Florain (điều chỉnh tia nước chảy hoặc nhỏ từng giọt)

SKU: Béc tưới nhỏ giọt 1 tia điều chỉnh được Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Béc tưới nhỏ giọt 1 tia điều chỉnh được Florain

2.000 VND