Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain

Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain (điều chỉnh siêu nhỏ, tưới nhỏ giọt 24/24)

SKU: Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain

3.000 VND