Sale! Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain

Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain (Điều chỉnh được nhỏ giọt nhanh chậm, nước nhiều ít)

SKU: Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu béc tưới nhỏ giọt nối tiếp Florain

5.000 VND 3.000 VND