Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain
Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain
Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain
Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain

Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain (nhựa tốt thái lan)

SKU: Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu tưới nhỏ giọt tưới gốc 30 lít/giờ Florain

3.000 VND