Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel cao cấp
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel cao cấp
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel cao cấp
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel cao cấp

Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel cao cấp

SKU: Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel rau, dưa lưới, bưởi sân thượng
0 Review(s)
in stock
SKU: Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4 lít/giờ isarel rau, dưa lưới, bưởi sân thượng

5.000 VND