Video tưới thực tế

Tưới tự động cho khay rau (mô hình tưới nhỏ giọt) sử dụng ống mềm PE 16mm FLORA

Tưới nhỏ giọt kết hợp phun mưa, phun sương ống 10mm trên ban công nhà phố FLORA

Tưới phun sương làm mát trại heo (bộ tưới tự động FLORA) ống PE 16mm

Quá trình tưới nhỏ giọt 8 tia bộ tự động dùng điện FLORA ống mềm 10mm trên ban công

Tưới phun sương tưới hoa lan, chậu cây treo trên sân thượng tự động FLORA (ống mềm 10mm)

Tưới phun mưa tưới khay rau trên sân thượng nhà phố tự động FLORA (ống PE 16mm)